Menu

Familjensjurist och skyltar


Att ha en egen logo och ett speciellt typsnitt är alltid en bra plan för varje företag, och vi kan även se detta hos Familjensjurist som använder sig av detta (en logo som nästan kan efterlikna ett fingeravtryck i form av en stjärna) på såväl hemsida som på sina egna skyltar.

Namnet i sig själv talar om vad företaget handlar om, juridikvägledning under livets gång. Allt ifrån äktenskap, köpa bostad, adoption till att skiljas eller att hantera ett dödsbo.

Dessa skyltar som används talar om för kunderna att de funnit rätt plats och att de kommit till rätt person. Att kvaliteten på skyltarna är hög är en självklarhet och att de är tydliga lika så.

Du som kund ska ju känna att du kommit till en bra jurist och din första anblick är ju faktiskt skylten, varför denna skylt blir så viktig.

Vi valde därför att gå på just denna känsla när skylten skapades – att den skulle ge en känsla av hög kvalitet och bra service. Den skulle även vara tydlig att se, även på avstånd. Vi såg även till att den klarade av Moder natur och har lång livslängd utan att bli förstörd. Varje kund ska känna igen skylten på dess utformning och budskap, oavsett om det gått två månader eller två år.

Skyltarna är även genomtänkta så att de har rätt storlek för rätt plats, detta för att skapa en bra bild av helheten och kunna sticka ut utan att bli en “ögonstickare” som ofta istället förstör känslan av en byggnad eller gata.

Vi vill alltid se till att våra kunder är med från start till slutprodukt så att deras skyltar är just det de tänkt och önskat sig, vi hjälper gärna till med idéer på design och utformning så att skylten verkligen marknadsför bolaget på rätt sätt.