Om webbplatsen

Personuppgifter

Du som besöker webbplatsen kan surfa på våra sidor utan att du behöver uppge vem du är eller några andra uppgifter om dig själv. För det fall att du lämnar uppgifter om dig själv, exempelvis genom att kontakta oss genom att fylla i det ansökningsformulär som finns på webbplatsen gäller följande.

Skylt&Gravyrateljén tillämpar personuppgiftslagen och värnar om den personliga integriteten. De uppgifter som lämnas till Skylt&Gravyrateljén vid kontakt används endast för administration. Den information du lämnar till oss kommer endast att användas av Skylt&Gravyrateljén. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse om inte gällande lagstiftning kräver att vi gör så. När Skylt&Gravyrateljén inte längre behöver informationen för administration kommer informationen att tas bort ur våra system.

Genom att kontakta oss samtycker du till att Skylt&Gravyrateljén får behandla uppgifterna för angivna ändamål.

Upphovsrätt

Allt material på webbplatsen (dvs. texter, bilder, grafik, etc.) är skyddat av lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Detta innebär att mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet – såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål – är förbjuden och förutsätter tillstånd. Detta betyder exempelvis att du inte utan tillstånd får överföra materialet till din egen webbplats. Du får inte heller ta kopior och sprida dem. Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar. Materialet för dock användas för privat bruk.

Länkningspolicy

Webbplatsen innehåller text- och bildmaterial som är skyddat av upphovsrättslagen. Om du länkar till webbplatsen ber vi dig därför att respektera följande:

  • Ange länken till webbplatsen på ett neutralt sätt.
  • Logotyper får inte användas utan tillstånd för att länka till en webbplats. Kontakta oss och berätta hur du vill använda logotypen.
  • Använd endast så kallad hypertextlänk, det vill säga att då användaren klickar på länken förflyttas han eller hon till webbserven.
  • Undvik så kallad ramlänkning (frameslänkning), det vill säga länka inte så att webbplatsen placeras inom ramarna (frameset) för en annan webbplats.
  • Använd inte så kallad inlinelänkning, det vill säga länka inte så att information automatiskt hämtas från webbplatsen och placeras på annan webbplats.
  • Länka inte i sådana sammanhang att syftet med materialet förvanskas eftersom Skylt&Gravyrateljén kan förknippas med innehållet på den webbplats där länken är placerad.
  • Länka inte på ett sådant sätt eller i ett sådant sammanhang att materialet riskerar att missförstås.

Kontakta oss om du har frågor kring länkningspolicyn.

Om Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies,
  • vad dessa används till och
  • hur cookies kan undvikas.

Vi vill informera dig om att vi använder s.k. cookies på denna webbplats. En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och lagras på din dator. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss att hålla reda på webbläsaren så att den blir unik eller återkommande för funktioner på vår webbplats och vårt system. Den information som lagras kan vara uppgifter om typ av operationssystem (ex. Macintosh eller Windows), typ av browser som används (ex. Netscape eller Internet Explorer) och antalet besök.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies, s.k. sessionscookies, lagras endast tillfälligt under den tid du är inne och surfar på en sida. Vi använder endast sessioncookies.

För att kunna få full funktionalitet på vår webbplats krävs att du accepterar cookies. Om du vill undvika cookies kan du stänga av cookiefunktionen i din webbläsare. Det gör du genom att gå in i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Om du inte accepterar cookies så kan du även välja att lämna vår webbplats genom att stänga din webbläsare.