Menu

Roll-ups till workshops


Workshops blir idag ett allt vanligare alternativ för vidareutbildning eller för att skapa teambuilding inom företag. Då det blir allt vanligare är kraven på dem som faktiskt håller i dessa workshops högre än tidigare och känslan av professionalitet och kvalitet måste därför finnas där redan från start.

Detta kan innebära allt ifrån att handledaren har med sig pennor med bolagets tryck till egna kollegieblock med bolagets logo på. Dessa små saker skapar marknadsföring och ser till att kunderna bär med sig företaget även efter det att workshopen är slut.

Men det behövs också något som ger känslan av kvalitet under workshopens gång, och det är här roll-ups kommer in. Att använda sig av roll-ups är ett bra sätt att sätta en hög standard på arbetet då de i sig själv skapar en känsla av hög kvalitet. Att de sedan är utformade just på det sätt att de är lätta att “rulla upp” gör de lätta att ta med sig vid de gånger man byter lokal eller ha workshops på olika orter.

Att se till att de finns ett par (gärna fler än en i detta fall) skapar en marknadsföring som pågår och finns under hela den tiden som workshopen pågår, det går att se det lite som “gratis reklam” då dessa roll-ups finns för åskådarens ögon under hela perioden.

Vid en workshop kan det ibland finnas tydliga budskap, regler eller riktlinjer som det är tänkt att åskådarna ska ta med sig efter workshopen – detta funkar roll-ups kanon till. Välj en design och låt dessa riktlinjer finnas där, tydligt, så är chansen större att de faktiskt kommer sätta sig i minnet hos de som medverkar!

Ett annat vanligt alternativ är en roll-up med bolagets namn, samt logga, om inte annat för att just ge den där känslan av kvalité som dina kunder faktiskt kräver.